Platformda yeni bir statik sayfa kategorileri oluşturabilmek için admin panelinden İçerik -> Static Pages -> Statik Page Categories -> tıklanır.

Daha sonra * Statik Sayfa Kategorileri Listesinde* -> Yeni Kayıt Ekle tıklanır.

Kategorilere isim verildikten sonra kaydet butonuna tıklanır.

Mevcut bir kayıt üzerinde düzenleme yapmak için ise istenilen satırdaki Actions butonuna tıklanarak açılan menüden Düzenle seçeneği seçilir.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment